Organisatie

AxyWare is een gespecialiseerd technologiebedrijf dat zich richt op pensioenfondsen, verzekeraars en uitvoerders. De aandelen en het Intellectueel Eigendom zijn geheel in handen van het management dat bij de dagelijkse business betrokken is. AxyWare is winstgevend en solide gefinancierd. Hierdoor kan het management naar eigen inzicht investeren, een lange termijn perspectief voor ogen houden en het belang van de klant centraal stellen. Dat is essentieel als er keuzes gemaakt worden met betrekking tot de ontwikkeling van het systeem, de dienstverlening en de organisatie. Een paar kenmerken van de organisatie:

  • Lean and mean, korte lijnen
  • Geen onnodige overhead
  • Een schaalbare organisatie
  • Focus op continue innovatie
  • Hoog kwaliteits-, continuïteit- en risicobesef

De filosofie achter de organisatie is om alleen activiteiten in huis uit te voeren die direct bijdragen aan de core business en de doelstellingen van zowel AxyWare als onze klanten. Andere activiteiten worden waar mogelijk uitbesteed. Dit houdt AxyWare lean en gefocust. Small is beautiful.

Riskmanagement, veiligheid en compliance

Onder het motto "klanten kopen geen product, maar kopen een organisatie" heeft AxyWare de afgelopen jaren fors ingezet op de schaalbaarheid en volwassenheid van de organisatie en dienstverlening. Om die reden ontwikkelt AxyLife zich niet alleen als systeem, maar is er ook een complete beheersomgeving omheen gerealiseerd. Binnen de organisatie hebben de thema's risicomanagement, privacy & informatiebeveiliging en compliance een formele plek in de vorm van een afdeling die intern toeziet op deze aandachtsgebieden. Om het interne risicomanagement aan te laten sluiten op de behoefte van klanten is medio 2019 het Risicomanagement Overleg van start gegaan. Dit overleg komt tenminste twee keer per jaar bijeen. Bij de ontwikkeling van het risicomanagementbeleid van AxyWare wordt steeds aansluiting gezocht bij de eisen en kaders van de DNB.

Gebruikersoverleg

Tweemaal per jaar komen de gebruikers van AxyLife bijeen om bijgepraat te worden over de ontwikkelingen van AxyWare als bedrijf, de functionele ontwikkelingen en Road Map voor AxyLife en andere actualiteiten of thema's die op dat moment relevant zijn. Het doel is om de gebruikers op de hoogte te houden, invloed te laten hebben op de diverse ontwikkelingen en om onderlinge uitwisseling en samenwerking te bevorderen. Ook worden er (waar mogelijk) benchmarkgegevens en best practices gedeeld.

Stichting Continuïteit Gebruik AxyLife (SCGA)

Om de continuïteit van het gebruik van AxyLife voor onze klanten te garanderen is in februari 2016 de SCGA opgericht. De SCGA voorziet in een fall back scenario voor het geval dat AxyWare onverhoopt failliet gaat. Er is voor deze aanpak gekozen omdat AxyWare niet gelooft dat een Escrow overeenkomst volstaat om onze klanten een ongehinderde bedrijfsvoering te garanderen. Met de SCGA voorziet AxyWare haar gebruikers van een innovatieve en werkende oplossing voor business continuity. Binnen de SCGA worden tevens andere relevante scenario's rondom continuïteit besproken.