Conversie Historie

Een bekend probleem bij de overgang naar een nieuw systeem is de conversie van de historie. De complexiteit, beheersbaarheid, controleerbaarheid, corrigeerbaarheid, kosten en risico’s vormen vaak een belemmering om naar een nieuw systeem over te stappen. AxyWare heeft een aanpak ontwikkeld die kan bijdragen aan het oplossen van deze bezwaren.