Kosten AxyLife

AxyWare biedt premium oplossingen tegen een eerlijke prijs. Een prijs die aan een klant, werknemer of werkgever te verantwoorden is. AxyWare richt zich daarbij niet alleen op de directe kosten voor implementatie en gebruik van AxyLife zelf, maar vooral op de Total Cost of Ownership. De ervaring leert immers dat juist beheer / wijzigingen en de verschillende indirecte kosten de belangrijkste "kosten drivers" zijn. 

Een paar aspecten die gebruik van AxyLife voordelig maken:

 • Lage kosten in gebruik name
  • Géén eenmalige licentiekosten vooraf
  • Relatief lage Implementatiekosten
  • Geen of beperkte kosten voor hardware en aanvullende licenties
 • Lage periodieke kosten
  • Licentiekosten op basis van prijs per unit (polis of deelnemer)
  • Beheerskosten worden alleen gemaakt als er onderhoud of wijzigingen doorgevoerd worden (Pay per Use)
  • Lage kosten uitvoering administratie (STP, efficiënte workflow, foutpreventie)
 • Lage indirecte kosten AxyLife maakt lage administratiekosten mogelijk, onder andere door toepassing van STP, efficiënte workflow en foutpreventie. Daarnaast helpt het kosten te vermijden door bijvoorbeeld efficiëntere controlewerkzaamheden mogelijk te maken. Dit vraagt natuurlijk wel aanvullende maatregelen op het vlak van onder andere processen, kennis en vaardigheden.