Historisch administratiesysteem

AxyLife is ontwikkeld vanuit een geheel eigen filosofie en verschilt daarmee wezenlijk van conventionele systemen. AxyLife is wat wij een historisch administratiesysteem noemen. Dit betekent dat het systeem niet alleen met de kennis van nu goed werkt. Als achteraf blijkt dat er in de uitgangspunten van het model (rekenregels bijvoorbeeld) iets niet klopt, danwel er iets moet wijzigen voor de toekomst, dan kan deze wijziging snel en effectief doorgevoerd worden. De effecten van deze wijziging worden door het systeem zelf opvangen, verwerkt en zichtbaar gemaakt. Een voorbeeld: effecten op reeds afgesloten jaarwerken worden inzichtelijk gemaakt. Dit is een fundamenteel verschil met andere systemen waarbij dit frequent tot grote issues (complexiteit, kwaliteit, kosten) leidt. De historie van data, modellen en mutaties is in AxyLife steeds historisch correct aanpasbaar en reproduceerbaar!