Functionaliteit

AxyLife biedt onder meer de volgende functionaliteit:

Multi purpose inzetbaarheid

 • Multi-administratie (producten, regelingen, fondsen, werkgevers, etcetera)
 • Alle voorkomende levensverzekeringen, pensioenregelingen e.d.
 • Unitadministratie
 • Uitgebreide rekenkundige mogelijkheden
 • Ondersteuning van alle soorten producten, regelingen en mutaties
 • Alle bekende soorten (pensioen)rechten en (pensioen)regelingen
 • Meerdere pensioenregelingen naast elkaar
 • Meerdere pensioenregelingen achter elkaar
 • Terugwerkende kracht zonder beperkingen op boekjaren of periodes
 • Meerdere producten en fondsen administreren in één systeem ten behoeve van uitvoeringsorganisaties
 • Meerdere administratietypen in één systeem ten behoeve van basisregistratie

Business Proces Management

 • Processen worden integraal in het model ingericht en beheerd (Business Process Modelling)  
 • Volledige Straight Through Processing mogelijk (maar wenselijk?) 
 • Geïntegreerde Work Flow Management functionaliteit
 • Case Management Tool voor complexe en iteratieve processen
 • Alle voorkomende mutaties
 • Voorspelbare mutaties
 • Import-module voor mutaties
 • Inzien van vastliggende documenten
 • Zeer snel rekenen

Collectieve processen

 • Collectieve processen vooraf uitvoeren
 • Vooraf inzicht in dossiers met potentiële problemen voor afsluitingsproces
 • Ver voor het einde van een periode al inzicht in de verwachtte uitkomsten van een proces
 • Geen wachttijden aan het einde van een periode
 • Geen mutatiestop meer aan het einde van een periode
 • Actuarieel jaarwerk
 • Gegarandeerde aansluiting tussen jaarwerken als gevolg van integraal historisch modelbeheer en muteren met terugwerkende kracht

Output management 

 • Correspondentie, inclusief de mogelijkheid tot publicatie via elektronische media
 • Geintegreerde Archivering (koppelingen externe systemen mogelijk)
 • Uitkeringen (bruto en netto)
 • Premienota's en facturering

Document management 

 • Correspondentie, inclusief de mogelijkheid tot publicatie via elektronische media
 • Geintegreerde Archivering (koppelingen externe systemen mogelijk)
 • Koppeling met externe archiefsystemen mogelijk

Interfaces

 • Koppelingen met GBA, NPR, UWV, HR systemen, Prophet, archiefsystemen (Extendis) en dergelijke

Communicatie

 • Ontsluiting van real-time informatie via web (CMS Sitefinity)
 • Portaal voor klant, werknemer, werkgever, adviseur en pensioenfondsbestuur
 • Geïntegreerde Pensioenplanner / Vermogensplanner
 • Online archief 
 • Volledige integratie met internet
 • Personaliseerbare content

Gebruikers

 • Moderne gebruikersinterface (personaliseerbaar) 
 • Ingebouwde controles     
 • Minimaal aantal kliks ter preventie muisarm

Testen 

 • Ingebouwde validaties
 • White box testing voor de eindklant
 • Regressietesten 
 • Testen op volledige aansluiting + verklaring verschillen na nieuwe releases

Beheer

 • Nieuwe releases eenvoudig implementeerbaar
 • Versiebeheer (volledig historisch)
 • Zelf beheren en modelleren

Management & Control

 • Geintegreerd Werkvoorraadbeheer
 • Geintegreerde werkverdeler
 • User Defined Query functionaliteit voor al uw management rapportages, SLA rapportages e.d.
 • Autorisatie
 • Functionele functiescheiding
 • 4 ogen principe (en eventueel meer ogen)
 • Volledige audit trail
 • Herleidbaarheid tot brondocumenten (Quinto-P)

Deze lijst is niet limitatief. Ook is deze door continue productontwikkeling steeds aan verandering onderhevig. Op basis van de ervaringen en wensen van onze klanten wordt continu functionaliteit toegevoegd. Nieuw toegevoegde functionaliteit is inbegrepen in de periodieke gebruikskosten en u profiteert hier als klant direct van. Voor sommige functionaliteit geldt wel dat deze door het model moet worden ontsloten en er dus een aanpassing benodigd. 

Belangstelling? Tijdens een demonstratie kunt u AxyLife zelf ervaren!