Functionaliteit

AxyLife biedt ongeëvenaarde functionaliteit. Doordat er actief in AxyLife ontwikkeld wordt groeit de functionaliteit snel. Een greep uit de mogelijkheden: 

Multi purpose inzetbaarheid

 • Multi-administratie (producten, regelingen, fondsen, werkgevers, et cetera)
  • Meerdere pensioenregelingen naast elkaar
  • Meerdere pensioenregelingen achter elkaar
  • Meerdere producten en fondsen administreren in 1 systeem ten behoeve van uitvoeringsorganisaties
  • Meerdere administratietypen in 1 systeem ten behoeve van basisregistratie
 • Volledig vrij datamodel, dus
  • Alle voorkomende levensverzekeringen, pensioenregelingen, lifecycles, e.d.
  • Ondersteuning van alle soorten producten, regelingen en mutaties
  • Alle bekende soorten (pensioen)rechten en (pensioen)regelingen
  • Unitadministratie
 • Uitgebreide rekenkundige mogelijkheden  
 • Terugwerkende kracht zonder beperkingen op boekjaren of periodes  

Business Proces Management

 • Processen worden integraal in het model ingericht en beheerd (Business Process Modelling)  
 • Volledige Straight Through Processing mogelijk  
 • Geïntegreerde Work Flow Management functionaliteit
 • Alle voorkomende mutaties
 • Voorspelbare mutaties & signalering
 • Import-module voor mutaties

Collectieve processen

 • Collectieve processen vooraf uitvoeren
 • Vooraf inzicht in dossiers met potentiële problemen voor afsluitingsproces
 • Tussentijds inzicht in de verwachtte uitkomsten van een proces (bijvoorbeeld jaarwerk)
 • Geen wachttijden aan het einde van een periode
 • Geen mutatiestop meer aan het einde van een periode
 • Actuarieel jaarwerk
 • Gegarandeerde aansluiting tussen jaarwerken als gevolg van integraal historisch modelbeheer en muteren met terugwerkende kracht

Output management 

 • Correspondentie, inclusief de mogelijkheid tot publicatie via elektronische media
 • Uitkeringen (bruto en netto)
 • Premienota's en facturering

Document management 

 • Correspondentie (via portal te ontsluiten)
 • Geïntegreerde Archivering
 • Koppeling met externe archiefsystemen mogelijk

Koppelingen

 • Koppelingen met UPA, BRP, Nationaal Pensioenregister, KvK, UWV/SUAG, HR systemen, Prophet, archiefsystemen (Extendis) en dergelijke

Communicatie

 • Ontsluiting van real-time 1:1 informatie via web (CMS Sitefinity)
 • Portalen voor klant, werknemer, werkgever, adviseur en / of pensioenfondsbestuur
 • Geïntegreerde Pensioenplanner
 • Online archief 
 • Volledige integratie met internet
 • Personaliseerbare content

Gebruikers

 • Gebruikersvriendelijke en moderne gebruikersinterface (personaliseerbaar) 
 • Ingebouwde controles     
 • Minimaal aantal kliks ter preventie muisarm

Testen 

 • Ingebouwde validaties
 • White box testing voor de eindklant
 • (Automatische) regressietesten 
 • Testen op volledige aansluiting + verklaring verschillen na nieuwe releases

Beheer

 • Nieuwe releases eenvoudig implementeerbaar
 • Versiebeheer (volledig historisch)
 • Zelf beheren en modelleren

Management & Control

 • Geintegreerd Werkvoorraadbeheer
 • Geintegreerde werkverdeler
 • User Defined Query functionaliteit voor management rapportages, SLA rapportages e.d.
 • Autorisaties
 • Functionele functiescheiding
 • 4 ogen principe (en eventueel meer ogen)
 • Volledige audit trail
 • Herleidbaarheid tot brondocumenten (Quinto-P)

Let op! Deze lijst is niet limitatief. Ook is deze door continue productontwikkeling steeds aan verandering onderhevig. Op basis van de ervaringen en wensen van onze klanten wordt continu functionaliteit toegevoegd. Nieuw toegevoegde functionaliteit in de Core van AxyLife is inbegrepen in de periodieke gebruikskosten. Voor sommige functionaliteit geldt wel dat deze door het model moet worden ontsloten en er dus een aanpassing benodigd is waar kosten aan verbonden zijn. 

Zien is geloven! Klik hier om contact op te nemen voor een demonstratie.