AxyLife: innovatieve software voor pensioenfondsen en verzekeraars

 • Best in class functionaliteit
 • Ongeëvenaarde flexibiliteit en beheerbaarheid
 • Meerdere pensioenregelingen naast elkaar
 • Lage Total Cost of Ownership
 • Toekomstbestendige techniek
Maak afspraak
AxyLife

AxyLife biedt ongeëvenaarde functionaliteit. En die groeit nog steeds.

Een greep uit de mogelijkheden

Multi-purpose inzetbaarheid

Business Process Management

Collectieve processen

Output management

Document management

Koppelingen

Communicatie

Gebruikers

Testen

Beheer

Management & Control

Op basis van de ervaringen en wensen van onze klanten wordt continu functionaliteit toegevoegd

 • Multi-administratie (producten, regelingen, fondsen, werkgevers, et cetera)

  • Meerdere pensioenregelingen naast elkaar
  • Meerdere pensioenregelingen achter elkaar
  • Meerdere producten en fondsen administreren in één systeem ten behoeve van uitvoeringsorganisaties
  • Meerdere administratietypen in 1 systeem ten behoeve van basisregistratie
 • Volledig vrij datamodel

  • Alle voorkomende levensverzekeringen, pensioenregelingen, lifecycles, e.d.
  • Ondersteuning van alle soorten producten, regelingen en mutaties
  • Alle bekende soorten (pensioen)rechten en (pensioen)regelingen
  • Unitadministratie
 • Uitgebreide rekenkundige mogelijkheden

 • Terugwerkende kracht zonder beperkingen op boekjaren of periodes

 • Processen worden integraal in het model ingericht en beheerd (Business Process Modelling)

 • Volledige Straight Through Processing mogelijk

 • Geïntegreerde Work Flow Management functionaliteit

 • Alle voorkomende mutaties

 • Voorspelbare mutaties & signalering

 • Import-module voor mutaties

 • Collectieve processen vooraf uitvoeren

 • Vooraf inzicht in dossiers met potentiële problemen voor afsluitingsproces

 • Tussentijds inzicht in de verwachtte uitkomsten van een proces (bijvoorbeeld jaarwerk)

 • Geen wachttijden aan het einde van een periode

 • Geen mutatiestop meer aan het einde van een periode

 • Actuarieel jaarwerk

 • Gegarandeerde aansluiting tussen jaarwerken als gevolg van integraal historisch modelbeheer en muteren met terugwerkende kracht

 • Correspondentie, inclusief de mogelijkheid tot publicatie via electronische media

 • Uitkeringen (bruto en netto)

 • Premienota's en facturering

 • Correspondentie (via portal te ontsluiten)

 • Geïntegreerde Archivering

 • Koppeling met externe archiefsystemen mogelijk

 • Koppelingen met UPA, BRP, Nationaal Pensioenregister, KvK, UWV/SUAG, HR systemen, Prophet, archiefsystemen (Extendis) en dergelijke

 • Ontsluiting van real-time 1:1 informatie via web (CMS Sitefinity)

 • Portalen voor klant, werknemer, werkgever, adviseur en / of pensioenfondsbestuur

 • Geïntegreerde Pensioenplanner

 • Online archief

 • Volledige integratie met internet

 • Personaliseerbare content

 • Gebruikersvriendelijke en moderne gebruikersinterface (personaliseerbaar)

 • Ingebouwde controles

 • Minimaal aantal kliks ter preventie muisarm

 • Ingebouwde validaties

 • White box testing voor de eindklant

 • (Automatische) regressietesten

 • Testen op volledige aansluiting + verklaring verschillen na nieuwe releases

 • Nieuwe releases eenvoudig implementeerbaar

 • Versiebeheer (volledig historisch)

 • Zelf beheren en modelleren

 • Geïntegreerd Werkvoorraadbeheer

 • Geïntegreerde werkverdeler

 • User-Defined Query functionaliteit voor management rapportages, SLA rapportages e.d.

 • Autorisaties

 • Functionele functiescheiding

 • 4 ogen principe (en eventueel meer ogen)

 • Volledige audit trail

 • Herleidbaarheid tot brondocumenten (Quinto-P)

Neem contact op

Jeroen Elbertse

088-299 54 33 (AXY-LIFE)

NieuwsThumb

AxyWare

088-299 54 33

Download onze factsheet