Nieuws

Kennissessie: In control bij uitbesteding IT

jun 7, 2019, 12:31 by Jacqueline de Reus
De uitbesteding van de uitvoering en IT is een veelvoorkomend fenomeen in pensioenland. De uitbestedende organisatie dient zich natuurlijk wel te realiseren dat deze eindverantwoordelijk blijft voor de risicobeheersing. De Toezichthouder ziet hier ook scherp op toe. Om de risico’s te kunnen beheersen is het belangrijk dat fondsen en hun leveranciers hierover goed afstemmen. Risicomanagement is echt een gedeelde verantwoordelijkheid: beide partijen dienen aantoonbaar in control te zijn. 

Gezien de grote belangstelling voor dit onderwerp heeft AxyWare Jan Matto en Achmed Bouazza van Mazars uitgenodigd om op 23 mei jl. een kennissessie over dit onderwerp te verzorgen. Een mooie groep gebruikers en diverse pensioenfondsbestuurders hebben van deze uitnodiging gebruik gemaakt. 

Wij kijken terug op een interactieve sessie en een inzichtelijke dialoog en zijn er van overtuigd dat dit de samenwerking in de keten ten goede komt.
Wordt vervolgd!