Digital Twin als hulpmiddel voor soepele transitie pensioenstelsel

Digital Twin
Digital Twin

Hoewel recent de invoering van het nieuwe stelsel een jaar is uitgesteld, zijn veel pensioenfondsen niet van plan om af te wachten. Gelukkig maar, want de vraag blijft: Hoe kan je je het best voorbereiden op de stelselwijziging? En hoe ga je vervolgens beheerst over? AxyWare is als technologiepartner nauw betrokken en maakt nu een alternatieve en efficiënte oplossing mogelijk.

De basis

AxyWare werkt volop aan een nieuw model voor AxyLife dat de verschillende opties van het nieuwe contract en combinaties daarvan ondersteunt. NPC en WVP+, wel of niet invaren enzovoort. Telkens als er nieuwe wetgeving concreet is, wordt ook het model bijgewerkt. Op die manier ontwikkelt AxyLife steeds parallel aan de uitrol van het nieuwe stelsel. Wij beperken hiermee de doorlooptijd van definitieve besluitvorming tot en met live gang van de nieuwe regeling. Deze ontwikkeling doen wij in nauwe samenwerking met onze klanten.

Een fonds dat in AxyLife geadministreerd is, kan rekenen op een beheerste, aantoonbare en corrigeerbare transitie naar het nieuwe stelsel. De transitie is namelijk volledig vanuit AxyLife mogelijk.

Vragen aan de bestuurstafel

Dat de IT voorsorteert en geschikt is voor de verschillende mogelijkheden is natuurlijk mooi, maar dan nog zit een fondsbestuurder met een aantal wezenlijke vragen. Bijvoorbeeld:

  • Hoe pakt de voorgenomen besluitvorming uit op voor onze populatie deelnemers?
  • Kunnen wij de scenario’s beoordelen op basis van echte data op dossierniveau in plaats van rekenmodellen?
  • Hoe voeren wij de wijziging tot op deelnemersniveau correct en aantoonbaar door?
  • Hoe leggen wij het verschil tussen de oude en de nieuwe regeling uit aan de deelnemer?
  • Hoe maken wij eventuele correcties op de wijziging mogelijk, beheersbaar en aantoonbaar?

De afgelopen maanden hebben wij intensief gesprekken gevoerd met fondsen en uitvoerders die worstelen met de transitieaanpak. Het is duidelijk dat er grote beslissingen moeten worden genomen onder grote onzekerheid. Binnen AxyWare hebben we onszelf de vraag gesteld: Hoe kunnen wij pensioenfondsen hierbij helpen? Ons antwoord: een Digital Twin!

Digital Twin als strategie

De idee is als volgt: wij maken een kopie van de productieomgeving van een fonds (de Twin) en passen het model van de Twin aan aan de meest recente inzichten. De effecten van wijzigingen worden direct zichtbaar gemaakt en wel op basis van de volledige populatie deelnemers en de laatst bekende feiten. Besluiten kunnen op basis van gedetailleerde, feitelijke informatie worden genomen.

Met de Digital Twin kan ook oud en nieuw met elkaar vergeleken worden op basis van dezelfde data en uitgangspunten. Dit leidt tot betere besluitvorming en de verantwoording daarvan. Het maakt het ook makkelijker om tussentijds te corrigeren en fouten of besluiten met terugwerkende kracht te herstellen. Zodra de laatste aanpassing naar aanleiding van besluiten heeft plaatsgevonden, is het fonds ook vrijwel klaar om live te gaan met de nieuwe regeling. Dat betekent een minimale doorlooptijd vanaf besluitvorming en vooral een meer beheerste transitie naar het nieuwe stelsel.

Weten hoe het werkt?

Neem contact op met Jeroen Elbertse (jeroen.elbertse@axyware.nl of 06-12276895)