Systemen: de Achilleshiel

Verzekeraars, pensioenfondsen en uitvoerders zien zich meer dan ooit geconfronteerd met een turbulente en complexe omgeving. De eisen van klanten en de toezichthouder worden snel hoger, de concurrentie is fel en wijzigingen in regelgeving stapelen zich op. Hierdoor zijn aanpassingsvermogen en beheersing van complexiteit, risico’s en kosten van groot belang - en veelal de grootste uitdaging voor dit soort organisaties. 

Voelbaar is de wens om grip te krijgen op de zaak. Teveel tijd, middelen en energie gaan zitten in "alles wat moet" terwijl iedereen eigenlijk vooral bezig zou willen zijn met degene waar het allemaal om draait: de klant.

Vragen die wij veel horen zijn:  
  • Is ons systeem toekomstbestendig?
  • Kan ons systeem de benodigde aanpassingen aan?
  • Hoe verminder ik de afhankelijkheid van mijn systeemleverancier?
  • Hoe verlaag ik mijn kosten?
  • Zijn wij in control?

In de praktijk blijkt één aspect in de bedrijfsvoering vaak een beperkende rol te spelen: het administratiesysteem.

AxyWare bewijst met het systeem AxyLife dat het ook heel anders kan.
ISAE-3402 Type2